ENGLISH

经管校友

追忆青春岁月,共叙同窗情谊。管理与经济学院诚邀校友们常回母校看看!

您所在的位置: 首页» 经管校友» 校友风采

郭鹏

郭鹏 东营银行 青岛分行行长

Peng Guo President of Qingdao Branch, Bank of Dongying

TOP